Dodatkowy adres dla korespondencji

W celu przyspieszenia wymiany korespondencji wszelkie pisma prosimy wysyłać na adres:

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Ul. A. Mickiewicza 1
78-520 Złocieniec
Skr. poczt. 41