poniedziałek, 19, sierpień 2019

Informujemy kluby organizujące zawody że uruchomiliśmy system generowania faktur na podstawie płatności z systemu e-Zawody. Zgłaszaliście nam konieczność posiadania faktur więc dodaliśmy tę funkcjonalność.  Kluby które potrzebują faktur dla swojej księgowości mogą zapotrzebować to przez e-mail. W kolejnym kroku faktury będą generowane automatycznie.     

Podsumowując kolejny egzamin na Patent Strzelecki w naszym województwie można zauważyć tendencję wzrostową. To bardzo cieszy bo choć pytania teoretyczne są dość trudne to coraz więcej osób bez problemu zalicza tę część egzaminu i podchodzi do praktyki.  Przyjęta przez zarząd formuła patentu wydaj się być optymalna - choć słychać głosy że trudno i że dużo. Niestety, uprawnienia są wymienione w ustawie i PZSS ma świadomość powagi sytuacji. Na pewno nie chcemy się tłumaczyć nikomu z uprawnień nie należnych czy doprowadzać do jak w ZO PZŁ w Szczecinie. Apelujemy do wszystkich zdających - DAJCIE NAM SZANSĘ i nauczcie się po prostu..... Są osoby które przechodzą egzamin 'śpiewająco' i takie trochę gorzej przygotowane. Cieszy to że tych drugich jest z egzaminu na egzamin coraz mniej! Niestety nie ma możliwości wyróżnienia tych lepszych i nie da się pokazać, które kluby przygotowują lepiej do praktyki. Jednak pewne statystyki prezentujemy poniżej. Tylko 4 osoby nie zaliczyło praktyki w 2 i 3 dyscyplinach (ostatnio było zdecydowanie więcej). Tradycyjnie największy kłopot jest z pistoletem. 

  

 

Osoby zainteresowane posiadaniem własnej broni powinny się dostosować do tego stanowiska KWP. Wymóg absurdalny jak większość - i tak lepiej niż było kiedyś:) 

Za PZSS:

Informacja w sprawie orzeczeń o patencie strzeleckim i licencji zawodniczej W związku ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji, polecającym niehonorowanie obecnej formy orzeczeń o nadaniu patentu strzeleckiego oraz licencji zawodniczej w postępowaniach administracyjnych jako dokumentów niespełniających wymogów kodeksu postępowania administracyjnego informujemy, że Polski Związek Strzelectwa Sportowego wdrożył stosowanie podpisu kwalifikowanego w procedurze wydawania w/w orzeczeń. Wszystkie orzeczenia o nadaniu licencji z ważnością na 2019 r. oraz orzeczenie o nadaniu patentu zostały podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i są dostępne do pobrania w Portalu informatycznym. Orzeczenia z opatrzone podpisem elektronicznym spełniają wymogi dotyczące dokumentów elektronicznych wynikające m.in. z Ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.z 2013 r., poz. 235 ze zm.) oraz art. 63 § 3a k.p.a. Oznacza to, że dla zachowania ważności w postępowaniu administracyjnym posiadane orzeczenie należy złożyć w postępowaniu w wersji elektronicznej (pobranego pliku), a nie w wersji drukowanej. Orzeczenie wydrukowane nie ma mocy prawnej. Złożony podpis elektroniczny znajduje się wewnątrz struktury pliku PDF ( i jest złożony w formacie PAdES/PDF). Dla Państwa jako użytkowników będzie on widoczny w specjalistyczym oprogramowaniu do weryfikacji podpisu elektronicznego oraz po otworzeniu w oprogramowaniu Adobe Acrobat Reader. W załączeniu zrzuty ekranu. UWAGA – podpis ten nie będzie widoczny przypadku otworzenia pliku w podglądzie przeglądarki.   

Ostatni czas był bardzo aktywny w naszym związku. Mieliśmy kurs na podniesienie klas dynamicznych dla sędziów 3 i 2 kl. Gratulujemy naszym nowym sędziom klasy 1 (CRO)!! Aż dwie osoby uzyskały tę klasę (piszemy AŻ bo wcześniej nie było ich wcale:) I AŻ 4 osoby uzyskały podniesienie klasy do 2 (RO). To wyjątkowy sukces organizacji naszego działu dynamicznego i Wiceprezesa Marcina Skowrona. Udało się to także dzięki znajomości z sędzią klasy państwowej (RM) Darkiem Mierzejewskim, który przejechał pół kraju aby sprawdzić naszych kandydatów :) 

W ostatni weekend zorganizowaliśmy także egzamin na patent - tym razem mimo dużych temperatur i bardzo niekorzystnej pogody udało się uzyskać dużo lepsze wyniki niż poprzednio. Zaledwie 10% nie zaliczyło teorii i ok 20% praktyki (w poprzednim egzaminie te liczby sięgały 30% i 50%) . Cieszymy się że poważnie potraktowaliście ten egzamin. Gratulujemy tym co zdali i witamy w strzeleckiej rodzinie, a poprawkowiczom życzymy wytrwałości.

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!