piątek, 24, maj 2019

Szkolenie KPP + TFC

Zarząd ZZSS planuje wprowadzić od 2019 r. obowiązkową obecność Ratownika Medycznego (lub Lekarza) na wszystkich zawodach z Obserwatorem ZZSS. Ratownik będzie musiał spełniać wymogi kwalifikacyjne oraz posiadać torbę medyczną. Wymagana obecność będzie od momentu rozpoczęcia zawodów do ich zakończenia.

W związku z powyższym w porozumieniu z ParaMed oraz OSRM AM Szczecin odbędzie się kurs dla chętnych. ZZSS dofinansuje kurs maksymalnie 2 osobom z każdego klubu. Osoby posiadające KPP chcące odświeżyć wiedzę (bez egzaminu lub z re-certyfikacją) są także bardzo mile widziane.

Miejsce i zjazdy:

OSRM AM Szczecin ul. Ludowa 5. Szczecin, na kurs składa się 66 h zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć praktycznych. 

  1. 16 – 18 listopad
  2. 23 – 25 listopad
  3. Egzamin 1 grudnia 

Koszty:

  1. Pełny kurs KPP+elementy TCCC (TFC) - 1050zł  
  2. Pełny kurs KPP+elementy TCCC (TFC)  za osobę zakwalifikowaną z klubów ZZSS - 650 zł
  3. Re-certyfikacja dla os. posiadających KPP - 250 zł
  4. Samo uczestnictwo w zajęciach teoretycznych bez re-certyfikacji - 150 zł

Opis kursu:

Kurs realizuje program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, wydaje się ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu RATOWNIKA; zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Rozbudowany moduł standardowego kursu o tematykę związaną z zagrożeniami na strzelnicy i terrorystycznymi i wykorzystaniu pakietów IFAK/IPMED, alternatywne sposoby tamowania krwotoków (opaska uciskowa CAT i SOFT), protokół MARCHE, opatrywanie ran dostępnymi środkami, urazy klatki piersiowej itp.

https://goo.gl/forms/L9qa8jS6BgizoKmu2

 

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!