sobota, 16, styczeń 2021

Egzaminy

Egzaminy na Patent Strzelecki w ZZSS

Standardy Przeprowadzania Egzaminów https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/egzamin-na-patent-strzelecki-standardy-cz.-praktycznej.pdf

Wytyczne i regulamin przeprowadzania egzaminów https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/regulamin-patentu-strzeleckiego-12_11_2018.pdf

Badania Lekarskie - dla zawodników do 23 r.ż. inaczej -> czytaj tu: https://www.pzss.org.pl/aktualnosci/zmiana-przepisow-ws.-badan-lekarskich

Zawodnicy > 23 lat konieczne jest zaświadczanie (na wniosku o patent) od LEKARZA SPORTOWEGO.