wtorek, 22, czerwiec 2021

Walne zgromadznie delegatów

ZMIANY 21.06.2021

1) W związku z sytuacją pandemiczną i nieznanymi obostrzeniami z tym zawiązanymi ilość delegatów przypadających na 1m2 na sali bądź całkowita liczba delegatów może być ograniczona przez wytyczne Rządowe lub innych organów (sanepid). Zarząd nie ma na to wpływu - prosimy o stawiennictwo maksymalnie małej liczby delegatów co jest możliwe z użyciem pełnomocnictw. Nasze Walne ma szanse nie wpływać na zdrowie i życie innych poprzez nasze świadome decyzje. Prosimy śledzić tę stronę

2) LINK DO REJSTRACJI DELEGATÓW 

 

 

ORGINALNA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA Z 06.06.2021:

Zarząd ZZSS zawiadamia o walnym zgromadzeniu wyborczym które się odbędzie w dn. 06.07.2021 o godz. 1530 (I termin) lub 1545 (II termin)  w Ośrodku Strzeleckim w PUCICACH

Projekt Porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego ZZSS 

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu w roku 2020.

7. Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.

8. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2020.

9.Wybór nowego Prezesa i Zarządu ZZSS

10.Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej. Wybór innych komisji statutowych.

12.Plan pracy na rok 2022.

13.Wolne wnioski i dyskusja.

14.Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Załącznik: wzór pełnomocnictwa

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!