poniedziałek, 30, listopad 2020

Informujemy że został zmieniony regulamin zgłaszania i prowadzenia imprez w ZZSS. Najważniejsze zmiany:

- opłata za obserwatora (ryczałt sędziowski) jest opłacany bezpośrednio przez klub prowadzący zawody i wyniesie w 2020 r. 250 zł za dzień zawodów. 

- opłata za zgłoszenie zawodów wynosi 50 PLN; przychód ZZSS zasila konto KS i system e-Zawody.

- propozycje do kalendarza należy zgłaszać do 15.12

- w związku z niesportowym zachowaniem niektórych klubów zmiany polegające na dodawaniu imprezy i zmiany dat w ciagu roku będa opiniowane przez komisję w Zarządzie.

 

Rozliczenie ryczałtów i km za 2019 zostanie dokończone w ZZSS do 20.12. 

 

Najnowsze wyniki egzaminów na patent (13.10.2019) pokazują, że system szkolenia i poważne podejście egzaminowanych przynosi rezultaty. Pomimo zastosowania tych samych reguł oceny zdawalność u nas w Województwie wzrosła o 67%. Teorii na 27 zdających nie zaliczyło zaledwie 5 os. Najtrudniejszym z praktycznych okazał się egzamin ze strzelby - 3 os. jego nie zaliczyły, karabinu 2 os. a pistoletu tylko jedna. Cieszymy się, że poziom zdawalności pistoletu; podobno najtrudniejszy(!) a wcale tego nie widać:); zdecydowanie się poprawił.  Gratulujemy nowym strzelcom sportowym, a powtórkowiczów zachęcamy do jeszcze cięższej pracy!  

 

Zgodnie z docierającymi do nas informacjami z PZSS widzimy dużą potrzebę wprowadzania lepszej polityki prywatności zwłaszcza w sieci www. Tak jak zapowiedzieliśmy na WZD2019 mamy już przeszkolonych 2 inspektorów danych osobowych - Kol Andrzej Bąk i Szymon Kaczmarek uzyskali świadectwa potwierdzające znajomość polityk RODO i bezpieczeństwa wymiany informacji. Zarząd dziękuje kolegom za poświecenie czasu na rzecz związku i ponownie cieszymy się, że wyprzedziliśmy nasz związek krajowy - ZZSS jest gotowe do wprowadzanych zmian:) Wkrótce poprosimy kluby o działanie w tej sprawie.       

 

 

Egzaminy na Patent Strzelecki w ZZSS

Standardy Przeprowadzania Egzaminów https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/egzamin-na-patent-strzelecki-standardy-cz.-praktycznej.pdf

Wytyczne i regulamin przeprowadzania egzaminów https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/regulamin-patentu-strzeleckiego-12_11_2018.pdf

Badania Lekarskie - dla zawodników do 23 r.ż. inaczej -> czytaj tu: https://www.pzss.org.pl/aktualnosci/zmiana-przepisow-ws.-badan-lekarskich

Zawodnicy > 23 lat konieczne jest zaświadczanie (na wniosku o patent) od LEKARZA SPORTOWEGO.