środa, 20, luty 2019

Zapraszamy na wojewódzką olimpiadę młodzieży która odbędzie się w Nowogardzie 26-27.05.2018

W zawodach WOM biorą udział reprezentacje klubów sportowych.

12.05.2018 odbędzie się egzamin na patent strzelecki w Koszalinie. Więcej informacji: Info

Zarząd ZZSS składa serdeczne życzenia wszystkim strzelcom i sympatykom strzelectwa w naszym regionie. Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy! 

Zapraszamy na Galę Sportu która odbędzie się 07.04.2018 godz 1000 w Netto Arena Szczecin - naszą galę uświetni wykład Sylwii Bogackiej Mistrzyni Olimpijskiej!

Zapraszamy Rejestracja dla osób nie będących delegatami WZD: https://goo.gl/forms/r8qdU1lF17Ut74mC3

 

Plan

Początek Gali Sportu 10:00

Przerwa 11:00

WZD 2018 pierwszy termin ok 11:20, drugi termin ok 11:30 planowane zakończenie ok 14:30

Wykład Mistrzyni Olimpijskiej Sylwii Bogackiej  ok 14:30

 

WZD

Walne  Zgromadzenie Delegatów ZZSS - Sprawozdawcze - zostało ustalone na 07.04.2018. Miejsce Netto Arena Szczecin.

 

Planowany porządek obrad:

1. Przywitanie zebranych i otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3. Zatwierdzenie Porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego obrad ważności WZD oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, po uprzednim przedstawieniu sprawozdania Przewodniczącego Komisji Mandatowo, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków w sprawie stwierdzenia prawomocności WZD.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu ZZSS z działalności Zarządu ZZSS za rok 2017.

8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZZSS z działalności Zarządu ZZSS za rok 2017.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego ZZSS za rok 2017

 10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZZSS za rok 2017.

11. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

12. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

13. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania ZZSS za rok 2017 składającego się ze sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

14. Wolne wnioski.

15. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

16. Zamknięcie obrad.

 

 

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!