środa, 23, wrzesień 2020

Poza świetnymi zawodami jest nagroda do wygrania w losowaniu! Strzelba Winchester! Już 17 czerwca strzelnica w Łężku Zawody IPSC LEVEL I "Mistrzostwa Świętopełka"
Start godz.10.00 zakończenie 15.00

2 klasy sprzętowe: Standard i Production

Na zawodników czeka 6 torów (4 krótkie i 2 średnie), minimalna liczba strzałów 96,

-każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy kubek,

-wśród zawodników rozlosujemy strzelbę gładkolufową,

Na zwycięzców czekają dyplomy oraz statuetki.

Nie zabraknie również jak zawsze pysznej grochówki, wspaniałej atmosfery oraz sportowej rywalizacji.

Do zobaczenia na torach.

Zaprzyjaźnione z nami WZSS, serdecznie zaprasza na Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Strzelaniu z Broni Historycznej Centralnego Zapłonu. Zawody odbędą się na strzelnicy w Mutowie k. Szamotuł w dniu 30 czerwca 2018 roku od godziny 9.00.

Zapisy w dniu zawodów do godziny 12.00 w Biurze Zawodów na strzelnicy.

Zapraszamy sympatyków i pasjonatów strzelectwa posiadających licencję zawodniczą. 

Dla osób nie posiadających własnej broni, organizator zapewnia użyczenie broni i amunicji spełniającej wymogi i kryteria, na warunkach określonych w regulaminie zawodów - w załączeniu. Rozgrywane będą trzy konkurencje:

 1. Karabin historyczny centralnego zapłonu,
 2. Pistolet historyczny centralnego zapłonu,
 3. Historyczny pistolet wojskowy centralnego zapłonu.

Do zdobycia medale i dyplomy oraz tytuły Mistrza Wielkopolski w wyżej wymienionych konkurencjach. Dla najlepszego strzelca w trójboju do zdobycia Puchar Prezesa WZSS. Do wygrania również Puchary w trzech dwubojach. Do zobaczenia na strzelnicy.  

REGULAMIN ZAWODÓW (.pdf)

Zapowiada się ciekawa impreza strzelecka w naszym regionie. Darz bór Extreme Weekend jest współorganizowany przez jedne z naszych klubów WKS Poligon Drawski. Dużo konkurencji długodystansowych i ciekawych wyzwań strzeleckich.  w imieniu WKS Poligon Drawski Zapraszamy!! 

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych oraz informacji na stronie ZZSS. Zbieranie danych odbywa się wyłącznie na potrzeby przetwarzania przez ZZSS. Nigdy nie udostępniamy waszych danych i w każdej chwili możecie zrezygnować z subskrypcji. Poniżej prezentujemy nasze ogólne zasady ochrony danych osobowych zgodne z wchodzącą dyrektywą RODO. Dodatkowo strona jest zabezpieczona szyfrowaniem poprzez certyfikat SSL. Jeśli nie wyświetla się państwu ikona zielonej kłódki prosimy zresetować cache przeglądarki. Na pasku adresu powinno to wyglądać tak: 

  

 

Kierujemy się zasadami Wytycznych tzw. RODO w zakresie:

 1.  udzielania informacji o zasadach przetwarzania danych (przede wszystkim osobom, których dane osobowe posiada);
 2. przestrzegania zasad: adekwatności, celowości, merytorycznej poprawności, wykorzystywania danych jedynie do czasu osiągnięcia wyznaczonego celu;
 3. respektowania prawa osób, których dane dotyczą, wymienione w art. 32, 33, 35 ustawy (jest to prawo osoby, które dane są przetwarzane do kontroli przetwarzania tych danych, prawo do informacji);
 4. właściwego zabezpieczania, ochrony posiadanych danych;
 5. zgłoszenia zbiór danych do rejestracji GIODO – jeżeli ten zbiór lub dana podlega zgłoszeniu;
 6. stosowania środków technicznych i organizacyjnych które zapewnią ochronę danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochrona (szczególnie powinien dbać, aby dane nie dostały się w ręce osób nieupoważnionych);
 7. prowadzenia dokumentacji opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w pkt. 6;
 8. wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w pkt. 6, chyba że sami wykonujemy te czynności;
 9. zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
 10. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych, która powinna zawierać:
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 • datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!