sobota, 18, wrzesień 2021

Zapraszamy na Galę Sportu która odbędzie się 07.04.2018 godz 1000 w Netto Arena Szczecin - naszą galę uświetni wykład Sylwii Bogackiej Mistrzyni Olimpijskiej!

Zapraszamy Rejestracja dla osób nie będących delegatami WZD: https://goo.gl/forms/r8qdU1lF17Ut74mC3

 

Plan

Początek Gali Sportu 10:00

Przerwa 11:00

WZD 2018 pierwszy termin ok 11:20, drugi termin ok 11:30 planowane zakończenie ok 14:30

Wykład Mistrzyni Olimpijskiej Sylwii Bogackiej  ok 14:30

 

WZD

Walne  Zgromadzenie Delegatów ZZSS - Sprawozdawcze - zostało ustalone na 07.04.2018. Miejsce Netto Arena Szczecin.

 

Planowany porządek obrad:

1. Przywitanie zebranych i otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3. Zatwierdzenie Porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego obrad ważności WZD oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, po uprzednim przedstawieniu sprawozdania Przewodniczącego Komisji Mandatowo, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków w sprawie stwierdzenia prawomocności WZD.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu ZZSS z działalności Zarządu ZZSS za rok 2017.

8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZZSS z działalności Zarządu ZZSS za rok 2017.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego ZZSS za rok 2017

 10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZZSS za rok 2017.

11. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

12. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

13. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania ZZSS za rok 2017 składającego się ze sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

14. Wolne wnioski.

15. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

16. Zamknięcie obrad.

 

 

Mamy niestety zmiany w kursach - ze względu na brak dostępności komisji egzaminacyjnej w dn. 14.04 egzamin na patent odbędzie się wcześniej  tj. 08.04.2018  

Egzamin na patent odbędzie się w Pucicach (ośrodek strzelecki im. J. Flaszy) w dn. 08.04.2018 (niedziela) o godz 0900 - zapisy uruchomione zostaną ok 20.03 - proszę śledzić stronę kursy

Kurs prowadzącego strzelanie ze względu na małe zainteresowanie jest przełożony na drugą połowę maja 2018 -więcej  info w sekcji kursy   

 

Z okazji Święta wszystkich Naszych Pań Zarząd ZZSS składa serdeczne Wam życzenia ! Życzymy Wam samych dyszek, aby amunicja nie kończyła się za szybko no i oczywiście wszelkich sukcesów pozasportowych!  

Z przyjemnością (nieukrywaną) zauważyliśmy wzrost zainteresowania rozwojem osobistym członkiń i członków w naszych klubach! Właśnie się odbywa kurs sędziego dynamicznego w Połczynie (brawa v-c prezes Marcin Skowron za zaangażowanie) a za tydzień startuje kurs instruktora PZSS (Przygotowanie 2 tyg i od 01.03 zajęcia praktyczne) - chcemy wypromować szkoleniowców posiadających licencje instruktora i trenera PZSS. Dzięki zaangażowaniu naszych obecnych szkoleniowców i korzystnej umowie z nadzorem metodycznym mogliśmy obniżyć koszty kursu o 25% dla 'naszych' ZZSSowiczów :) !!! to jest realna kwota jaka zostaje w waszym portfelu a sam koszt kursu jest porównywalny z kursem wirtualnym z ośrodka WWW.cośtam.com KTÓRY NIC NIE DAJE (poza papierkiem). Takie pseudo kursy nie odbywają się w rzeczywistości na strzelnicy (!) - sami sobie dopowiedzcie jaki jest poziom ich 'absolwentów'.   

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!