poniedziałek, 24, styczeń 2022

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych oraz informacji na stronie ZZSS. Zbieranie danych odbywa się wyłącznie na potrzeby przetwarzania przez ZZSS. Nigdy nie udostępniamy waszych danych i w każdej chwili możecie zrezygnować z subskrypcji. Poniżej prezentujemy nasze ogólne zasady ochrony danych osobowych zgodne z wchodzącą dyrektywą RODO. Dodatkowo strona jest zabezpieczona szyfrowaniem poprzez certyfikat SSL. Jeśli nie wyświetla się państwu ikona zielonej kłódki prosimy zresetować cache przeglądarki. Na pasku adresu powinno to wyglądać tak: 

  

 

Kierujemy się zasadami Wytycznych tzw. RODO w zakresie:

 1.  udzielania informacji o zasadach przetwarzania danych (przede wszystkim osobom, których dane osobowe posiada);
 2. przestrzegania zasad: adekwatności, celowości, merytorycznej poprawności, wykorzystywania danych jedynie do czasu osiągnięcia wyznaczonego celu;
 3. respektowania prawa osób, których dane dotyczą, wymienione w art. 32, 33, 35 ustawy (jest to prawo osoby, które dane są przetwarzane do kontroli przetwarzania tych danych, prawo do informacji);
 4. właściwego zabezpieczania, ochrony posiadanych danych;
 5. zgłoszenia zbiór danych do rejestracji GIODO – jeżeli ten zbiór lub dana podlega zgłoszeniu;
 6. stosowania środków technicznych i organizacyjnych które zapewnią ochronę danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochrona (szczególnie powinien dbać, aby dane nie dostały się w ręce osób nieupoważnionych);
 7. prowadzenia dokumentacji opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w pkt. 6;
 8. wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w pkt. 6, chyba że sami wykonujemy te czynności;
 9. zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
 10. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych, która powinna zawierać:
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 • datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

Zapraszamy na wojewódzką olimpiadę młodzieży która odbędzie się w Nowogardzie 26-27.05.2018

W zawodach WOM biorą udział reprezentacje klubów sportowych.

12.05.2018 odbędzie się egzamin na patent strzelecki w Koszalinie. Więcej informacji: Info

Zarząd ZZSS składa serdeczne życzenia wszystkim strzelcom i sympatykom strzelectwa w naszym regionie. Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy! 

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!