piątek, 23, październik 2020

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam Drodzy Strzelcy, Waszym Rodzinom oraz bliskim serdeczne życzenia z tej szczególnej okazji! Zarząd ZZSS 

Z żalem zawiadamiamy iż odszedł Zdzisław Bućkowski, strzelec z naszego województwa, fantastyczny kolega i zawodnik. W dniu 20.11.2017 o 13.30 na Cmentarzu Centralnym odbędzie się ostatnie pożegnanie. Najszczersze wyrazy współczucia razem z naszymi modlitwami przekazujemy w tej ciężkiej chwili rodzinie i przyjaciołom. Za Zarząd ZZSS - Prezes Zarządu Maciej Gucma

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego planuje zorganizowanie kursu doskonalącego dla sędziów wszystkich klas, oraz kandydatów. Kurs byłby bezpłatny dla członków z klubów zrzeszonych w ZZSS.  Na kursie byśmy przedstawili najnowsze przepisy ISSF w zakresie strzelectwa sportowego (Moduł ISSF) oraz wytyczne IPSC,IDPA i 3Gun w zakresie dynamiki (moduł Dynamika).

Przedłużenie licencji.

Wnioski o licencje zawodnicze PZSS złożone od 01.11 będą wydawane na 2018r. Aby uzyskać licencję na nowy rok należy do prezesa swojego klubu złożyć wniosek o przedłużenie. To jest dokument który prezes klubu musi trzymać w swoim archiwum. Na jego podstawie generowane  jest (PRZEZ KLUB) zestawienie zbiorcze z danego klubu i to wraz z dowodami wpłaty i naszym zestawieniem dostarczyć do ZZSS zgodnie z procedurą . Uwaga PZSS sprawdzi czy mamy ważną licencję klubową i czy podpięta jest opłata! Proszę nie pakować dokumentów w koszulki tylko je ZSZYĆ razem z opłatami. Dokumenty w PZSS często giną - podejrzewamy, że często to nasza wina bo się rozepnie i potem trzeba szukać. Trzeba sprawdzić czy są wszystkie stempelki itp. 

 

Co zrobić kiedy nie wyrobiłem "osobostartów"?

Zgłoś jako zawodnik w klubie że wnioskujesz o egzamin na przedłużenie ważności licencji zawodniczej. Prezes klubu wyznaczy termin takiego egzaminu i jego komisję. Należy się udać na egzamin i go zdać. Licencja zostanie wznowiona przy uiszczeniu opłaty za nią czyli 50 zł.  

 

Jestem kierownikiem klubu i muszę przeprowadzić egzamin na przedłużenie licencji.

Należy wysyłać emaila do Prezesa PZSS i po otrzymaniu zgody można przeprowadzić egzamin. Treść pisma:

Klub Strzelecki .....

Adres

Licencja PZSS: L-..../2017 

Pan Prezes 
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

Stosownie do § 8 Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowych w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego (tekst jednolity zatwierdzony 26.04.2012r. uchwałą Zarządu PZSS) wnoszę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie w dniu xxxxxr. o godz. 10,oo na strzelnicy Klubu Strzeleckiego .....) sprawdzianu praktycznego dla członków Klubu Strzeleckiego ........, którzy nie udokumentowali udziału we współzawodnictwie w roku 2016, a chcą przedłużenia licencji na rok 2017, przez komisję w składzie: 


1) Przewodniczący - .................– licencja trenera nr LT- , licencja sędziego klasy I nr  , Prezes Klubu Strzeleckiego .......
2) Członek – .............. – licencja sędziego klasy II nr, Sekretarz klubu ......
3) Członek – ............... – licencja sędziego klasy I nr, instruktor strzelectwa sportowego. 

 

Po otrzymaniu odpowiedzi możemy przeprowadzić egzamin

 

Ile to będzie kosztowało?

Przyjęta górna granica to 100 zł za nie wyrobiony osobostart czyli MAX 400zł za pierwszą dyscyplinę i po MAX 200 zł za dwie pozostałe. Maksymalnie przy (P,K,S) zatem może kosztować ten egzamin 800 zł. Ale klub może zrezygnować z tej, pobrać mniej lub stosować górną stawkę. Całość tej opłaty to przychód klubu.  Do PZSS musimy natomiast wnieść opłatę za licencję 50 zł. 

 

 

 

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!