poniedziałek, 24, styczeń 2022

Jeśli Państwa jednostka samorządowa myśli o budowie uniwersalnej strzelnicy, to ZZSS pomoże w nawiązaniu kontaktu z lokalnym klubem, przeszkoli w zakresie budowy strzelnicy czy pomoże dobrać projekt do Państwa potrzeb.  Zaopiniujemy co trzeba tak, żeby było bezpiecznie i funkcjonalnie.

Pracujemy na wzorcowych projektach strzelnic wykorzystywanych w sporcie, ale także tych co podlegają pod rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Mamy w swojej bazie ponad 20 rodzajów projektów które można zaadoptować do potrzeb strzelań śrutowych kulowych, długodystansowych czy pneumatycznych. Mamy także projekty magazynów broni sportowej i bojowej, które chętnie udostępnimy.

Jesteśmy także w stanie dostarczyć wytyczne i projekty jakie muszą zapewnić strzelnice i ośrodki strzeleckie dla potrzeb nowo powstających formacji paramilitarnych czy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jeśli myślicie Państwo o przekształceniu na strzelnicę starej żwirowni, wyrobiska czy kopalni, a może starego bunkru, hali bądź piwnicy to z chęcią zrobimy ekspertyzę i przedstawimy opinie uprawnionych projektantów i branżystów. Pomożemy ocenić i spełnić wszystkie wymogi budowlane czy związane z oddziaływaniem na środowisko.

Przypominamy o obowiązkowej weryfikacji klubów ZZSS!!! Tutaj

Licencje PZSS należy przedłużyć na kolejny rok do 31 października

Przypominamy że Polski Związek Strzelectwa Sportowego zwraca się z prośbą o nadsyłanie propozycji do kalendarza sportowego PZSS na rok 2018. Zgłoszenia (wniosek wraz z załącznikami) należy przesyłać emailem do biura PZSS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 września br.  Szczegółowe zasady wstawienia zawodów do kalendarza PZSS zawarte są w regulaminie zgłoszenia zawodów do kalendarza sportowego PZSS. Kluby zgłaszające swoje zawody do tego kalendarza z Zachodniopomorskiego proszone są o poinformowanie ZZSS o tym fakcie - dzięki temu skoordynujemy kalendarz ZZSS na 2018 r.  

Poza sukcesem papierowym w KRS mamy także postęp w ramach US! Związek ma SWÓJ NIP 852-263-31-22 to numerek który umożliwi sprawne mamy nadzieję funkcjonowanie naszej organizacji.  Wybieramy także biuro rachunkowe które poprowadzi księgi. Z innych udanych akcji przeprowadzonych w ostatnim czasie to w końcu własny rachunek bankowy -  wybrano mBank (korzystne warunki współpracy i niskie opłaty transakcyjne). Nr konta w menu Związek. Postanowiliśmy także uruchomić telefon bezpośrednio do Związku (os dyżurnej w dany dzień) działający od poniedziałku do piątku - numer także tu: Związek. Prosimy nie dzwonić do federacji w sprawach Związku - chyba że chodzi o sport młodzieży i inne kwestie regulowane przez federację.   

Następujące sekcje Statutu określają kto może zostać członkiem ZZSS

§ 12
1. Członkami zwyczajnymi związku mogą być kluby oraz stowarzyszenia sportowe.
2. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, deklarujące chęć realizacji celów Związku w formach określonych odrębnie zawartym porozumieniem
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia wypełnionej deklaracji, do której należy dołączyć dokumenty określające status prawny kandydata. Uchwała Zarządu staje się skuteczna po uiszczeniu wpisowego, a następnie składki członkowskiej. 
4. Szczególne formy wspierania Związku przez członków wymienionych w ustępie drugim mogą być określone odrębnie w trybie dodatkowego ustalenia z Zarządem Związku.
5. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonych dla realizacji celów statutowych Związku może zostać nadany uchwałą walnego zebrania, podjętą na wniosek Zarządu, tytuł Honorowego Członka Związku.
§ 13
Członkowie Związku zobowiązani są do:
1. Przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.
2. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego oraz realizacji celów i programu działania.
3. Stosowania się do uchwał statutowych władz Związku. .
4. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych w Statucie Związku. Z obowiązku uiszczania składek zwolnieni są Członkowie Honorowi. 
§ 14
1. Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku, wykonywane przez swoich delegatów zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze Związku.
b) prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego władz i organów.
c) prawo posiadania aktu członkostwa.
d) prawo rekomendacji i opieki Związku w swej działalności.
e) prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikające ze statutowej działalności Związku.

 

Opłata wpisowa (jednorazowa) wynosi 200 zł (dwieście zł 00gr)  /uchwała z dn. 16.10.2017/

Składka roczna płatna do 31.10 roku poprzedzającego wynosi 200 zł od klubu + opłata 5 zł za każdego zawodnika

 

Jeśli stowarzyszanie które reprezentujecie spełnia niniejsze warunki prosimy o wypełnianie ankiety i wraz z załącznikami odesłanie jej pocztą do nas. Adres i nr konta

Ankieta dla stowarzyszeń 

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!