wtorek, 07, grudzień 2021

Załatw sprawę!

Procedury i sprawy ZZSS - oraz niezbędne dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami jakie realizuje ZZSS poprzez swoje działania statutowe.  Poniżej znajdują się wszystkie sprawy nie uregulowane przez kolegium sędziów i komisje.

Sukcesywnie będziemy uzupełniać nasze procedury. Generalnie jeśli czegoś tu nie ma to należy się z nami skontaktować Kontakt ZZSS

 

 

Spis procedur: 

Licencje

Składki ZZSS

Składki PZSS

Zmiana Barw Klubowych

Uzyskanie licencji klubowej PZSS

Przedłużenie Licencji PZSS

 

1. Licencje zawodnicze

Dokument nadrzędny: REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO 

Nowa licencja zawodnika

tryb załatwiania: prezesi klubów

termin: w ciągu 14 dni od dostarczenia (ok 15 i 30 każdego miesiąca) wysyłamy do PZSS (w okresie 1.09-30.06)

sposób załatwiania sprawy: po dostarczeniu do ZZSS związek wysyła wnioski do PZSS  

Wniosek na nową licencję PZSS 

Opłaty zgodnie z tabelą opłat PZSS 

ZZSS nie pobiera opłaty

 

Wznowienie licencji zawodniczych 

Wniosek zbiorczy na przedłużenie licencji PZSS

Opłaty zgodnie z tabelą opłat PZSS 

ZZSS nie pobiera opłaty

/*uwaga te wnioski należy składać najwcześniej ok 15 października - licencje wydane po 1 .11 będą już na następny rok*/

 

Informacja dla Prezesów Klubów

W celu przekazania licencji zawodniczych należy je wysłać pocztą Kontakt ZZSS lub dostarczyć osobiście do siedziby ZFS. 

Wniosek musi być kompletny ze zdjęciem zawodnika oraz podpięta opłatą i zestawieniem zbiorczym czyli dostarczamy:

1.WNIOSEK WYPEŁNIONY, PODPISANY I PODSTEMPLOWANY PRZEZ KLUB

2.ZDJĘCIE ZAWODNIKA PODPISANE

3.POTWIERDZENIE OPŁATY DLA PZSS

4.ZESTAWIENIE LICENCJI (Nawet jak jest 1szt to tez należy wypełnić i dostarczyć do ZZSS)

 Prosimy nie pakować wniosku do koszulek foliowych - wniosek ze zdjęciem najlepiej spiąć lub zszyć (wszystko razem dok. 1-3) i tak przekazać do ZZSS

 

 

2. Składki ZZSS

Opłata stała za klub zrzeszony w ZZSS

Opłata za rok kalendarzowy od każdego klubu zrzeszonego w ZZSS

Kwota 250 zł (za rok 2019) 

UWAGA od 2018 r. ZZSS płaci bezpośrednio składkę klubowa za klub do PZSS to znaczy że składka ZZSS jest 200 zł a te 50 zł na PZSS my przelejemy za Was (tak działa nowy system Związku)

Sposób płatności na konto związku

Termin wnoszenia opłaty do 31. Października każdego roku kalendarzowego ZA ROK NASTĘPNY 

Opłaty z każdego zawodnika zarejestrowanego w klubach zrzeszonych w ZZSS

Opłatę za każdego zawodnika zrzeszonego w klubie należącym do ZZSS 

Sposób wpłaty: ZBIORCZY WPŁACA KLUB  Przelew powinien być opisany (ilość zawodników) 

Kwota: 5 zł za zawodnika 

Sposób płatności na konto związku

Termin wnoszenia opłaty do 31. Października każdego roku kalendarzowego ZA ROK NASTĘPNY 

Nie należy wpłacać w połowie roku ani pojedynczo. Opłaty zawodników wnoszone indywidualnie są nie do odnalezienia na wyciągach i jako takie nie powinny być wykonywane!

 

3. Opłaty na rzecz PZSS

Opłaty z tabeli opłat PZSS 

1. Licencja klubowa PZSS wydana po raz pierwszy. za pierwszy rok (kalendarzowy) 1000 PLN Płatne przy występowaniu o licencję po raz pierwszy

2. Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) płatne do  31 października roku poprzedniego. roczna 500 PLN

Jak już mamy licencję to wnosimy tylko tę opłatę co roku w cyklu olimpijskim. Uwaga!! klub który bierze udział we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży lub posiada zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowego otrzymuje 90% zniżki. Spełnienie przesłanki do przyznania zniżki potwierdza Dział Szkolenia PZSS (kalendarz centralny) lub WZSS (kalendarz wojewódzki). Wtedy opłata roczna tylko 50 zł. Kluby, które prowadzą współzawodnictwo dzieci i młodzieży prosimy o wcześniejsze przygotowanie oświadczeń i dostarczenie do ZZSS.

 

4.  Zmian barw klubowych

Dokument nadrzędny: Zmian Barw

tryb załatwiania: zawodnicy - prezesi klubów

termin: ZAŁATWIA KLUB!! 

sposób załatwiania sprawy:

1 Uzgodnij z nowym klubem czy Cię przyjmie
2 Wypełniasz kartę zgłoszenia zmiany danych zawodnika
3 Przekazujesz  klubowi z którego odchodzisz kartę do podbicia.
4 Przekazujesz nowemu klubowi podbitą kartę.
5 Nowy klub podbija kartę, wysyła bezpośrednio do PZSS.
6 PZSS odświeża Twoje dane 

Najlepiej jest zmienić klub w okresie: listopad – grudzień. W tych miesiącach Twój klub nie może odmówić Ci przejścia do nowego klubu. Dodatkowo jeśli poinformujesz klub o chęci odejścia, to ma on 30 dni na załatwienie sprawy. Jeśli tego nie zrobią, to się uznaje, że wyrażają zgodę. Należy tylko zebrać dokumentację i potwierdzenia.  

Opłaty 

PZSS nie pobiera opłaty

 

 

5. Licencja Klubowa PZSS

Procedura zgodna z PZSS:

Rozpocząć należy od zaznajomienia się z Regulaminem nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim,

Następnie należy pobrać wniosek o przyznanie licencji klubowej.
2.1. kluby, które nie są jeszcze członkami PZSS pobierają i wypełniają wniosek o przyjęcie klubu do PZSS i przyznanie  licencji klubowej.

Po wydrukowaniu wniosek (wnioski) należy wypełnić czytelnie,

Do wniosku należy dołączyć  WSZYSTKIE załączniki (podane w formularzu wniosku) - ten warunek dotyczy wszystkich klubów!, bez względu na przynależność do PZSS i dotychczasowe posiadanie licencji klubowej. Wnioski pozbawione któregokolwiek załącznika nie będą rozpatrywane!

Informujemy również, że w rubryce "Kadra szkoleniowa" należy wpisać numer licencji trenerskiej PZSS, a nie numer dyplomu ukończenia studiów trenerskich czy numer legitymacji instruktora sportu.
Szczegóły dotyczące licencji trenerskich znajdują się w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji trenera strzelectwa sportowego

Uwagi: Na wniosku należy uzyskać potwierdzenie ZZSS 

Tryb załatwiania: po uzyskaniu licencji ZZSS i przesłaniu nam dokumentacji - od ręki. 

 

6. Przedłużenie Licencji PZSS

UWAGA nowa procedura 2018

NOWE WNIOSKI 2020!

Procedura zgodna z PZSS: Regulamin

Opłaty pobiera PZSS: Tabela

Wniosek tutaj

Opłata 500 PLN Lub 50 zł dla klubów które prowadzą sport młodzieży. Płatne do 31.10. roku poprzedzającego 

ZZSS nie pobiera opłaty z tytułu przedłużenia licencji PZSS.

Tryb załatwiania sprawy:  prezesi klubów składają komplet dokumentów do ZZSS - po potwierdzeniu związku odsyłamy bezpośrednio do Warszawy.

Termin załatwiania sprawy w ZZSS: od ręki.  

Do Pisma (e-mailem np.) należy dołączyć skan opłaty oraz potwierdzenie ubezpieczania NNW zawodników.  Pzss czasem oczekuje odpisu umowy użyczenia/własności obiektu - strzelnicy. 

 

 

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!