niedziela, 18, listopad 2018

„Świętujemy zwycięstwa, a nie klęski” Bitwa pod Świecinem 17 IX 1462r.

Opis

REGULAMIN

„Świętujemy zwycięstwa, a nie klęski” Bitwa pod Świecinem 17 IX 1462r.

ZAWODY STRZELECKIE KKS KALIBER 16.09.2018r.

Zawody z Obserwatorem PZSS.

 

I. Cel zawodów

- promocja Klubu KKS Kaliber,

- wyłonienie najlepszych zawodników,

- popularyzacja strzelectwa.

 

II. Termin i miejsce zawodów

- data zawodów 16.09.2018 r. godz. 1000

- miejsce zawodów – strzelnica kryta Unia, Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

 

III. Organizator zawodów

- Koszaliński Klub Strzelecki KALIBER.

 

IV. Uczestnictwo

- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani uprawiający strzelectwo oraz spełniający wymogi regulaminowe.

 

V. Konkurencje

-Karabin sportowy bocznego  zapłonu 13, odległość 30m, 3+10, czas 10min, postawa stojąc, 
tarcza Ksp50.

-Strzelba odległość 25m, 5 strzałów, postawa stojąc, czas 5min, tarcza T-S2.

-Strzelba odległość 25m, 5 strzałów, postawa stojąc, czas 5min, tarcza TS-9 (Francuz)

 

VI. Broń i amunicja

Własna lub użyczona na miejscu zawodów,

Karabin, strzelba – koszt wg cennika strzelnicy z instruktorem.

 

VII. Nagrody

- za zajęcie I, II i III miejsca puchary, medale i dyplomy,

- dyplomy dla wszystkich za udział w zawodach.

 

VIII. Koszty organizacyjne – w tym ciepły poczęstunek (kiełbaska na gorąco)

Za każdą konkurencję 30 PLN.

 

IX. Postanowienia końcowe

- nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwać będzie komisja sędziowska, instruktor, prowadzący strzelanie.

- opis torów na miejscu przed zawodami zostanie zaprezentowany przez sędziego prowadzącego,

- ubiór zawodników dowolny,

Wszyscy uczestnicy zawodów oraz goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i regulaminu strzelnicy,

- Telefon kontaktowy: 503 354 017 Marcin Narejko, 517 771 887 Zdzisław Kurta

Sędziowie i ustawiacze torów proszeni są na godz. 9.00.

 

W imieniu organizatorów

serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

 

Uwaga
Za organizację zawodów odpowiada Klub organizujący - nigdy ZZSS - proszę się kontaktować z Organizatorem. 
Brak Regulaminu (na dole strony) przed zawodami oznacza, że zawody są przełożone/odwołane - dokumentem wiążącym dla zawodnika jest Regulamin Zawodów - informacje na tej stronie są jedynie poglądowe.

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!