Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Skład Kolegium Sędziów

Marcin Skowron

Przewodniczący, Sędzia klasy I, Połczyn Zdrój

Andrzej Sulawiak

Członek Kolegium, Sędzia kl. II, Szczecin

Zbigniew Masełek

Członek Kolegium, Sędzia kl. I, Szczecinek

Organizacja zawodów z kalendarza ZZSS

Uwaga. Zawody muszą być zgłoszone zgodnie z instrukcją zawartą w regulaminie (na dole strony link do regulaminu) poprzez System E-Zawody w Cyklu ROCZNYM.

Zasady zatwierdzania zawodów i publikacji Regulaminów oraz Rezultatów

  1. Na co najmniej 2 tygodnie przed zawodami należy wygenerować Regulamin ZAWODÓW z proponowaną obsadą sędziowską poprzez System E-Zawody 
  2. Najpóźniej 7 dni po zawodach należy przesłać plik z rezultatami przez System E-Zawody. Po akceptacji KS Rezultaty pojawią się na stronie
  3. Podgląd osoby wyznaczonej na Obserwatora będzie dostępny w systemie E-Zawody