Składka członkowska PZSS

Zgodnie z nowymi wytycznymi PZSS opłatę za składkę członkowską do PZSS płaci klub strzelecki